WOZ-waarde 2022: wat verandert er? - ArchiDome

WOZ-waarde 2022: wat verandert er?

Hovhannes Grigoryan | Accountmanager ArchiDome

Het is zover: vanaf 2022 wordt de WOZ-waarde van een woning gebaseerd op gebruiksoppervlak (GBO). Veel woningcorporaties en gemeenten zijn een aantal jaar geleden al begonnen met het opnieuw berekenen van de GBO. Hiervoor wordt meestal de NEN2580 of de meetinstructie NEN2580 gebruikt.

Door de digitalisering van de bouwwereld konden woningcorporaties deze investering slim aanpakken. Een grote groep woningcorporaties liet hun woningcartotheek verwerken in BIM-modellen. Hiermee hebben zij hun eigen bedrijfsproces verbeterd, tegelijkertijd de GBO voor de wet waardebepaling WOZ berekend, en de daaraan gekoppelde verhuurpunten bepaald. Een duurzame investering.

Uitwerking NEN 2580 in een 3D BIM-model

Wij hebben zelf ook bij onze klanten de woningcartotheek gedigitaliseerd door het uit te werken in 3D BIM-modellen. Tegelijkertijd hebben we woningplattegronden conform de NEN 2580 gegenereerd met een automatische berekening van de GBO, BVO, VVO en NVO. Geautomatiseerd, snel en efficiënt.

Voor woningcorporaties is het van belang om het woningbeheer en het vastleggen van informatie efficiënt te organiseren. Naast uitwerken van de NEN 2580 voor de WOZ-waardebepaling, kan in een BIM-model veel extra informatie worden opgenomen en zichtbaar worden gemaakt. Denk hierbij aan beheerdata zoals strekkende meter onderdorpel en bovendorpel of stijlen, type toiletpot, kraan, cv-ketel en opbouw van bijvoorbeeld de standaardkeuken. Dit allemaal is als label goed toe te voegen en te filteren in verband met onderhoud en/of storingen. Uiteraard staat dit los van de Woningwet en de WOZ-waardebepaling, maar een BIM-model is hier makkelijk mee te verrijken.

Pilot 3D BIM-model

Woningcorporaties die hun woningcartotheek nog niet hebben gedigitaliseerd, maar wel hierover aan het nadenken zijn, wil ik een voorstel doen. Laten we eens een 3D BIM-model uitwerken van een woningcomplex, dit kunnen we uitvoeren als een pilot. Kijk vervolgens eens aan wat zo een BIM-model intern doet bij de medewerkers. Proef even van het feit dat alle informatie beschikbaar is op 1 plek in plaats van 5 verschillende plekken.

Ik denk namelijk dat over 10 jaar alles in BIM wordt uitgevoerd en de bijbehorende data gekoppeld wordt met derden. Nieuwbouwprojecten worden tegenwoordig niet meer gedaan zonder BIM-modellen, dus een BIM-model heeft de aannemer/architect al beschikbaar wanneer u als woningcorporatie nieuwbouwprojecten gaat uitvoeren. Een juiste afstemming van de benodigde en gewenste informatie is uiteraard wel van belang. Misschien kunnen we hier eens over bellen? Ik sta altijd open om te sparren over digitalisering voor woningcorporaties.

Bent u al helemaal klaar voor de nieuwe Wet Waardebepaling WOZ? Neem gerust contact met ons op als we u nog ergens mee kunnen helpen. Bel +31883977313 of neem contact op via het contactformulier.

Hovhannes Grigoryan is sinds 2019 werkzaam als Accountmanager bij ArchiDome. ArchiDome neemt bouwkundig teken- en modelleerwerk uit handen en treedt op als schakel tussen alle fases van een bouwproject. ArchiDome zorgt voor advies & begeleiding, BIM-modellering, en 3D visualisaties.

Selecteer berichten all cat

Selecteer Portfolio

Aanmelden mailings