Woongoed: “De communicatie is gewoon zo fijn” - ArchiDome

Woongoed: “De communicatie is gewoon zo fijn”

Woongoed & ArchiDome

Bestaand bezit uitwerken in een “BIM” model met het daarbij behorende NEN 2580 rapport. Voor woningcorporaties is dit een belangrijke ontwikkeling. Vóór 31 december 2022 moet namelijk elk pand in Nederland een NEN 2580 rapport hebben voor de marktwaardering. Ook Woongoed had deze rapporten nodig en klopte daarom aan bij ArchiDome.

Woongoed Middelburg is een woningcorporatie die zorgt voor duurzame en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Ze hebben ruim 6000 verhuureenheden in bezit in Middelburg, Vlissingen en Veere. Alle woningen in hun bezit hadden de NEN 2580 rapporten nodig. Woongoed besloot om deze NEN2580 rapporten te combineren met nieuwe plattegronden en 3D modellen zodat ze maar één keer door hun archief hoefden te gaan. Aangezien Woongoed zelf geen BIM-modelleur in dienst heeft, diende ze deze taak neer te leggen bij een externe partij. Deze partij werd ArchiDome.

Het project – BIM-modellen met NEN2580 rapporten

ArchiDome kreeg de taak om een aantal panden van Woongoed uit te werken in BIM-modellen. Hierbij hebben ze vanuit de bouwtekeningen de modellen opgezet en uitgewerkt met de daarbij behorende oppervlakten volgens de NEN2580. Daarbij leverde ArchiDome de verhuurplattegronden, NEN2580 rapporten, en een IFC-bestand. Nadat ze dit keurig hadden afgerond voor de eerste paar panden, kregen ze de opdracht om het gehele bezit van Woongoed op dezelfde manier uit te werken.

Deze opdracht was niet altijd even eenvoudig. Soms bevatte het archief te veel informatie waardoor het moeilijk was om het juiste bronmateriaal bij elkaar te vinden. En soms ontbrak er juist data waardoor deze aangevuld moest worden. Sommige panden van Woongoed zijn bijvoorbeeld zo oud, uit 1600 – 1700, dat er geen bouwtekeningen van beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat deze informatie wel in de BIM-modellen kon komen te staan, zag ArchiDome erop toe dat de panden werden ingemeten.

Astrid Dekker, die de vastgoedadministratie regelt binnen Woongoed, hield zicht op het gehele project. Zij is erg blij met de werkwijze van ArchiDome: “Ik heb er echt wel respect voor hoe ze dat allemaal gedaan hebben.” Ook over het inmeetwerk van ArchiDome sprak ze zich positief uit: “We krijgen ook wel van onze huurders te horen dat ze prettig in de omgang zijn. (…) Heel klantvriendelijk, netjes, beleefd, ja dat is gewoon echt wel een pré,” zegt Astrid Dekker hierover.

De samenwerking met ArchiDome en ArchiDutch

Voor dit project werkte Woongoed samen met ArchiDome en de Armeense zusterorganisatie ArchiDutch. De coördinatie en communicatie verliepen via ArchiDome en in Armenië hielpen de ervaren BIM-modelleurs met het opzetten van de modellen. Hoewel de communicatie vooral via ArchiDome verliep, had Astrid Dekker bij de complexere zaken soms ook rechtstreeks contact met de modelleurs in Armenië. “Wat ik heel mooi vind is dat ze in Armenië jonge mensen de kans geven om zich te ontwikkelen. Dat vind ik een ontzettend mooie toegevoegde waarde van ArchiDome”, zegt Dekker over de samenwerking met het Armeense ArchiDutch.

“Het is heel fijn als je een organisatie met je meedenkt en -werkt, en ondersteunt met een stukje kennis van modellering.”
– Astrid Dekker

Astrid Dekker kijkt terug op een fijne samenwerking: “Wat ik vooral heel fijn vond is dat ArchiDome gewoon hele prettige communicatie heeft, heel open en eerlijk. (…) Wat ik verder ook heel prettig vind is dat ze met ons meedenken: hoe moeten we bepaalde dingen doen, ook richting de toekomst,” zegt Dekker. “Hun kennis en expertise, daar leun ik ook wel op. Daarnaast staan ze ook open voor verbetering. Niet alles gaat in 1x goed. Dat kan ook niet in zo’n groot project. En soms is een stukje maatwerk belangrijk. (Een plattegrond waar 1 berging op staat is niet interessant. Een overzicht van de bergingen en hoe groot ze zijn wel). Het is fijn dat daar heel open over gesproken kan worden.”

Kijk op de toekomst

Of de samenwerking tussen ArchiDome en Woongoed zal blijven bestaan? “Die blijft bestaan ja, absoluut”, zegt Astrid Dekker tevreden. Momenteel zijn ze nog bezig met het uitwerken van de laatste BIM-modellen, maar als dit project klaar is, ligt er alweer een volgende klus te wachten.

Nadat het huidige project is afgerond zullen de BIM-modellen gebruikt worden voor het beheer. Dan is het belangrijk dat wanneer er iets wijzigt in de materialisatie, de modellen ook aangepast worden. Deze taak zal dan ook bij ArchiDome/ArchiDutch komen te liggen. Zo kijken we uit naar een lange en vruchtbare samenwerking!

Hoe kan ArchiDome uw organisatie helpen?

Bent u benieuwd hoe we ook u en uw organisatie verder kunnen helpen met onze diensten? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Selecteer berichten all cat

Selecteer Portfolio

Aanmelden mailings