Wet kwaliteitsborging voor woningcorporaties - ArchiDome

Wet kwaliteitsborging voor woningcorporaties

In ons vorige blog hebben we het kort gehad over de veranderingen die de nieuwe Wet Kwaliteitsborging met zich meebrengt en over de gevolgen hiervan voor aannemers en opdrachtgevers. In dit blog leggen we de focus op wat de nieuwe WKB gaat betekenen voor woningcorporaties. Ook voor u als woningcorporatie verandert er namelijk het een en ander.

Hieronder geven we tips over hoe u zo goed mogelijk met alle gevolgen van de nieuwe wet om kunt gaan.

Besluit over wie de kwaliteitsborger gaat contracteren

De eerste stap die gezet moet worden bij deze nieuwe wet is het contracteren van de kwaliteitsborger. Maar wie gaat dat doen, de woningcorporatie of de aannemer? Het is allebei mogelijk en beide opties brengen voor- en nadelen met zich mee.

U kunt er als woningcorporatie (ofwel de opdrachtgever) voor kiezen om zelf een kwaliteitsborger te contracteren. Hiermee kunt u de kwaliteitsborger zelf de opdracht geven om secuur te controleren. Houd er wel rekening mee dat hoe meer de kwaliteitsborger moet doen, des te prijziger het wordt voor u. Als de aannemer de kwaliteitsborger contracteert, dan kan de aannemer een kwaliteitsborger aannemen die aansluit bij zijn huidige proces en manier van werken. Dit zorgt voor efficiëntie voor de aannemer en voor minder hoge kosten voor u.

Weeg beide opties af en kijk wat het meeste voordeel biedt.

Maak schriftelijke afspraken

Zorg dat de afspraken tussen u en de aannemer duidelijk zijn en leg ze schriftelijk vast. Zo ontstaat hier geen verwarring of miscommunicatie over. Weet hierbij ook waar uw rechten liggen.

Wanneer u een particuliere opdrachtgever bent, is de aannemer bijvoorbeeld verplicht om u vóór het sluiten van de aanneemovereenkomst te informeren over de verzekeringen die hij heeft afgesloten om de risico’s voor u als opdrachtgever te verkleinen. Dit zijn in ieder geval de risico’s die een faillissement van de aannemer en het optreden van verborgen gebreken na oplevering met zich meebrengen. Deze informatie moet schriftelijk, ondubbelzinnig, en op een duidelijke en begrijpelijke wijze aangeleverd worden.

Als de aannemer niet aan deze informatieplicht heeft voldaan, kunt u de overeenkomst vernietigen of een beroep op wanprestatie doen. Dit leidt tot ontbinding of schadevergoeding. Aangezien niemand profijt heeft van zo een hevige maatregelen, doet u er dus beter aan om alles al op voorhand schriftelijk vast te leggen zodat voor beide partijen duidelijk is wat er wordt verwacht.

Ken uw rechten binnen de nieuwe Wet Kwaliteitsborging

Er zijn een aantal zaken waar u als opdrachtgever recht op heeft. Bovengenoemde informatieplicht is er een van, maar zo is er ook een waarschuwingsplicht. Door een amendement bij de Wet Kwaliteitsborging is de waarschuwingsplicht van de aannemer bij aanneming van bouwwerken verscherpt.

De aannemer is nu verplicht om u te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht of gebreken in aangeleverde zaken. Ook moet hij schriftelijk en ondubbelzinnig waarschuwen en u tijdig wijzen op de mogelijke gevolgen van de overeenkomst. Als hij niet voldoet aan de waarschuwingsplicht over een gebrek dat hij kende of behoorde te kennen, blijft hij aansprakelijk.

Controleer extra goed voordat u ergens mee akkoord gaat

Het is niet onaannemelijk dat de aannemer een aantal van de verantwoordelijkheden wil verdelen tussen de partijen. Controleer daarom goed waarmee u akkoord gaat. Wellicht vraagt de aannemer bijvoorbeeld om na oplevering akkoord te gaan met wijzigingen of andere kenmerken. Zorg dat u hierin geen rechten verspilt, en check altijd dubbel voordat u iets tekent.

Controleer het werk van de aannemer

De aannemer heeft in de nieuwe WKB een verruimde aansprakelijkheid, maak hier gebruik van als opdrachtgever. Wanneer u tijdens het project of de oplevering gebreken ontdekt, geef dit dan tijdig aan. Tot het moment van oplevering is de aannemer namelijk aansprakelijk voor gebreken, vanaf het moment van oplevering is hij alleen aansprakelijk voor de verborgen gebreken. Dit betekent dat als er nog gebreken worden ontdekt na oplevering, u hier zelf aansprakelijk voor bent omdat u deze had moeten ontdekken op het moment van oplevering. Welke gebreken u als opdrachtgever had moeten ontdekken is mede afhankelijk van uw deskundigheid.

Ook is de aannemer verplicht om u een opleverdossier te leveren wanneer het bouwwerk klaar is voor oplevering. Dit dossier moet volledig inzicht geven in de nakoming van de aanneemovereenkomst en moet tenminste de volgende stukken bevatten: tekeningen en berekeningen, de gebruiksfuncties van de constructie, een beschrijving van toegepaste materialen en installaties, en informatie over het gebruik en onderhoud van de constructie.

Zorg voor een financiële buffer

Vooral particuliere opdrachtgevers zijn geneigd om te kiezen voor de aannemer met de laagste prijs, maar dit kan ook risico’s met zich meebrengen. Om een goed geïnformeerde afweging te maken, kunt u de aannemer vragen om u in te lichten over de zekerheden die hij biedt.

Wanneer u besluit om in zee te gaan met de aannemer die de risico’s gedeeltelijk of helemaal niet heeft afgedekt, dan kunt u de hogere risico’s mee laten wegen bij het onderhandelen over de aanneemsom. U doet er sowieso verstandig aan om bij grotere risico’s zelf voor een grotere financiële buffer te zorgen.

Onderhoud een goede samenwerking met de aannemer

De spanningen tussen de aannemer en de opdrachtgever kunnen oplopen nu de aannemer grotere verantwoordelijkheden heeft en de opdrachtgever vaker in zijn recht staat. U doet er goed aan om een goede samenwerking te onderhouden om zo de spanningen laag te houden en irritaties te voorkomen. Een goede verstandhouding zorgt er immers voor dat beide partijen wederzijds respect zullen tonen en dat de communicatie beter zal verlopen. Dit zorgt ook voor een beter eindresultaat.

Breng de gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging in kaart

De Wet Kwaliteitsborging heeft als uiteindelijk doel om de kwaliteit van de bouw te verbeteren én om opdrachtgevers een sterke positie te geven ten opzichte van de aannemers. Hierdoor heeft de nieuwe wet gevolgen voor u als opdrachtgever. Belangrijk is dat u deze gevolgen tijdig in kaart brengt. Zo kunt u als woningcorporatie ook optimaal genieten van de nieuwe WKB.

Heeft u hulp nodig met het in kaart brengen van de gevolgen van de nieuwe wet? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over wat deze nieuwe wet voor u gaat betekenen.

Selecteer berichten all cat

Selecteer Portfolio

Aanmelden mailings