Wet kwaliteitsborging (WKB) voor de bouw - ArchiDome

Wet kwaliteitsborging (WKB) voor de bouw

Hovhannes Grigoryan | Accountmanager ArchiDome

Sinds het moment dat we aan het bouwen zijn is men bezig om de kwaliteitsborging in de bouw te verbeteren. Volgens onderzoeken, kwam de bouwconsument bekaaid af in het huidige stelsel. De focus ligt onvoldoende op de bouwkwaliteit. Gevolgen hiervan zijn o.a. dat de focus te veel op tijd en geld ligt, de verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk zijn, en er een gebrek is aan naleving van de regels. In ieder geval genoeg ruimte voor verbeteringen. Deze verbeteringen wil de overheid nu dus ook realiseren met de nieuwe wet kwaliteitsborging voor de bouw. De nieuwe wet gaat stapsgewijs in vanaf 1 juli 2022.

Wat verandert er met de nieuwe wet kwaliteitsborging?

Met deze nieuwe wet komen uiteraard een aantal veranderingen mee. Hieronder een opsomming van deze veranderingen:

 • Er worden onafhankelijke kwaliteitscontroleurs ingezet (de kwaliteitsborgers).
  Deze kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Deze controle wordt uitgevoerd tijdens het ontwerp en op de bouwplaats.
 • De aannemer heeft een grotere aansprakelijkheid.
  Wanneer er gebreken in de bouw zijn die hij zelf heeft veroorzaakt, is de aannemer verantwoordelijk voor de gevolgen. De bouwconsument kan de aannemer vervolgens dwingen om deze fout te repareren, ook als de klant de fouten pas later ontdekt.
 • De aannemer moet transparant zijn.
  Hij is verplicht om de klant te laten weten of en hoe hij zich verzekerd heeft tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
 • De 5%-regeling voor de woningbouw verandert.
  Net als in de huidige situatie kunnen klanten 5% van het bouwbedrag parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw af is. Echter, in de nieuwe wet keert de notaris het geld pas aan de aannemer uit wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • De gemeente kan de bouw stilleggen.
  Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Men zegt dat de nieuwe WKB er ook voor zal zorgen dat de wachttijden korter gaan zijn, daar ben ik wel benieuwd naar! Ik ken namelijk architecten die nu al best lang aan het wachten zijn op de vergunningen vanuit de gemeente.

Wat doet de kwaliteitsborger?

De kwaliteitsborger zal aan tafel zitten met de opdrachtgever en vragen wat de verwachtingen zijn. Hierop zal hij steekproefsgewijs controleren. Naast de verwachtingen van de opdrachtgever, zal de kwaliteitsborger ook controleren op bouwbesluit. Dit wordt trouwens niet gedaan omdat er zo ‘slecht’ gebouwd wordt. De overheid doet dit om de bouwconsument beter te beschermen. Ook moet de kwaliteit aantoonbaar worden, zoals alles tegenwoordig. Houd er rekening mee dat de kwaliteitsborger niet dagelijks op de bouwplaats gaat controleren, dat zou te duur worden.

Wat verandert er voor de opdrachtgever?

Met de wet kwaliteitsborging krijgt de ene partij meer verantwoordelijkheid, en de andere partij meer bescherming. In de rol van de opdrachtgever verandert niet heel veel. Wat er wel extra bij komt kijken is dat u als opdrachtgever verantwoordelijk bent om een kwaliteitsborger aan te stellen.

Wat verandert er voor de aannemer?

Als aannemer wordt u meer verantwoordelijk gehouden voor het eindproduct. U moet u als aannemer strikt houden aan het ontwerp van de architect/constructeur. Het is dus belangrijk om op voorhand goede afspraken te maken met alle betrokken partijen, om deadlines te stellen, en om informatie op te vragen. Doordat u als aannemer zijnde niet mag afwijken van het ontwerp, kunt u ook meer gaan vragen bij de architect. Zo zorgt u ervoor dat u toch een bepaalde kwaliteit behoudt die niet iedere architect standaard levert.

Ook kan het zijn dat u als aannemer een aanvraag krijgt van de opdrachtgever voor een opleverdossier. Hierin dient u alles zo secuur mogelijk bij te houden. Hier staan bijvoorbeeld ook foto’s in als bewijsstukken. Als aannemer moet u er dus aan denken om bijvoorbeeld de bewapening te fotograferen voordat u het beton stort. Op deze manier kunt u met uw foto laten zien dat de bouwer heeft gedaan wat er gevraagd werd. Deze taak kan kostenverhogend werken, hierdoor zullen de administratieve werkzaamheden ook vaak in de bouwprijs verwerkt worden.

Start met een proefproject

Bent u een vastgoedontwikkelaar in de particuliere woningbouw en werkt u samen met architecten, aannemers, en constructeurs? Dan zorgt de Wet Kwaliteitsborging voor een aantal veranderingen voor u en de partijen waarmee u samenwerkt. Zo moeten de opdrachtgever, bouwer, en borger ervoor zorgen dat het project voldoet aan de kwaliteit en in goede orde wordt geleverd. De aannemer krijgt meer verantwoordelijkheid, waardoor het ook belangrijk is om een goede rapportage in het opleverdossier bij te houden.

Door deze veranderingen is het slim om alvast te beginnen met een proefproject. Veel partijen zijn hier ondertussen al mee bezig. Mocht u een engineeringsbureau zoeken die mee wil doen aan één van uw proefprojecten, neem dan contact op met ArchiDome. Samen kunnen we kijken naar de kwaliteit die gevraagd wordt en naar de eisen waar de tekeningen, modellen, en data aan moeten voldoen.

Hovhannes Grigoryan is sinds 2019 werkzaam als Accountmanager bij ArchiDome. ArchiDome neemt bouwkundig teken- en modelleerwerk uit handen en treedt op als schakel tussen alle fases van een bouwproject. ArchiDome zorgt voor advies & begeleiding, BIM-modellering, en 3D visualisaties.

Selecteer berichten all cat

Selecteer Portfolio

Aanmelden mailings