De voordelen van BIM (Building Information Modeling) - ArchiDome

De voordelen van BIM (Building Information Modeling)

Hovhannes Grigoryan | Accountmanager ArchiDome

Steeds meer bedrijven werken met BIM, het is ondertussen een echte ‘lifestyle’ geworden in de bouwbranche. Dat is niet gek, want wanneer BIM op de juiste wijze in de processen van de bouwindustrie wordt geïmplementeerd en gebruikt, is het een briljant hulpmiddel. Desondanks slagen veel bedrijven er niet in om BIM ten volle te benutten. Zonde, want als u BIM op de juiste manier toepast kunt u er veel voordeel uit halen. Hieronder geef ik 5 grote voordelen die BIM met zich meebrengt.

1. Verbeterde samenwerking en communicatie

Samenwerken is de grondslag van BIM. Alle voordelen die uit BIM-software voortvloeien, ontstaan uit een verbeterde samenwerking. Wanneer we beter kunnen communiceren met alle partijen die betrokken zijn, wordt het hele bouwproces gestroomlijnd en efficiënter gemaakt.

2. Constateer problemen al in een vroeg stadium

Iedere partij binnen een bouwproject heeft iets te zeggen over zijn onderdeel. Of het nu gaat om de architect, ingenieur, of de projectmanager: iedere partij wil dat het project zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij hun specificaties. Dit betekent dat wijzigingen en aanpassingen onvermijdelijk zijn. Vroeger kon dit tot problemen leiden, maar sinds de introductie van BIM zijn deze kwesties makkelijker aan te pakken.

Jaren geleden, toen er nog geen samenwerkingssysteem was voor de ontwerpfase, ontdekten de partijen de fouten en problemen pas later in het proces. BIM stelt ons in staat om potentiële problemen vroeg in het proces te ontdekken en vanaf het begin actie te ondernemen. Het verbetert de communicatie en geeft de partijen de mogelijkheid om zo vroeg mogelijk hun gedachtes en opmerkingen te delen. Dit betekent niet dat er zich op de bouwplaats geen problemen meer zullen voordoen, maar wel dat u alle gelegenheid krijgt om zoveel mogelijk problemen van tevoren te elimineren. Hier kunt u veel tijd en geld door besparen.

3. Nauwkeurigere voorspellingen over kosten

Natuurlijk konden we in het verleden ook kosten voorspellen en een tijdschema maken voor taken, maar door de invoering van BIM kunnen we dit nauwkeuriger doen. Met BIM zijn we in staat materialen en middelen toe te wijzen waardoor u nauwkeuriger kunt berekenen hoeveel u van elk product dient te bestellen. Zo kunt u, door een duidelijker zicht op de materialisatie, kosten besparen.

4. Plan werkuren beter in

Beter kunnen voorspellen is niet alleen een kostenbesparend voordeel, het kan ook zorgen voor tijdsbesparing en een betere planning van werkuren. Een van de grootste problemen in de bouwindustrie is de tijd die op de bouwplaats wordt besteed en die elders beter zou kunnen worden besteed. De reden hiervoor is meestal een slechte tijdsindeling en verkeerde voorspellingen tijdens het planningsproces. BIM zorgt ervoor dat iedere partij kan werken volgens een tijdschema dat voor de start van het project is overeengekomen.

5. Ga mee met de tijd en raak niet achterop

Eén van de redenen waarom BIM onbegrepen is, is het gebrek aan kennis in de bouwindustrie over het systeem en hoe nuttig het kan zijn. Hoewel BIM al tientallen jaren bestaat, is het in veel opzichten een zeer recente introductie in onze industrie. Maar het gevaar voor bouwbedrijven die afkerig zijn van BIM, is dat de industrie de voordelen begint in te zien. Bouwbedrijven die BIM nog niet toepassen, lopen het risico om achterop te raken.

De belangrijkste reden voor de trage invoering van BIM is de tijd en kosten die gemoeid zijn met het opleiden van personeel. Een werkproces verandert hierdoor volledig. Maar met alle voordelen die BIM met zich meebrengt, moet u het niet zien als kosten, maar als een investering in de toekomst.

Investeer in BIM

Dit allemaal wetend, hoop ik dat onze industrie het nut van BIM ziet, en we allemaal samen voorwaarts gaan om het maximale uit BIM te halen. Haalt u al alle voordeel uit BIM? Of zijn er bij u ook nog punten in uw BIM-proces die u kunt optimaliseren?

Hovhannes Grigoryan is sinds 2019 werkzaam als Accountmanager bij ArchiDome. ArchiDome neemt bouwkundig teken- en modelleerwerk uit handen en treedt op als schakel tussen alle fases van een bouwproject. ArchiDome zorgt voor advies & begeleiding, BIM-modellering, en 3D visualisaties.

Selecteer berichten all cat

Selecteer Portfolio

Aanmelden mailings