BIM in uitvoering

Archidome is sinds een aantal jaren actief met een detacheringsdienst speciaal voor aannemers. Deze dienst maakt het mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van de deskundige en ervaren BIM-tekenaars en BIM Modelleurs van Archidome. BIM in Uitvoering (de detacheringsdienst van ArchiDome) ondersteunt daarnaast de werkvoorbereiding van de aannemer indien gewenst.

Voorhoedepositie

Archidome heeft BIM al in een vroegtijdig stadium omarmd. Inmiddels zijn er diverse BIM projecten succesvol uitgevoerd, wij zijn zelfs betrokken geweest bij de inrichting van de digitale bibliotheek van bouwelementen. Door de betrokkenheid vanaf de eerste fase in BIM is Archidome inmiddels een ervaringsdeskundige te noemen.

Overheid schrijft BIM voor

BIM verbetert de communicatie tussen partijen in de bouw en reduceert dubbel werk en faalkosten. Maar ook beheer en onderhoud van een gebouw kunnen met behulp van BIM worden ingericht.

Vanuit de Bouw Informatie Modellen kunnen bestanden gegeneerd worden welke naar producenten van bouwelementen verzonden kunnen worden. Deze keten integratie vergt kennis van het modelleren en vanuit bouwen, Archidome is hiertoe in staat waardoor het model een meerwaarde heeft voor de aannemer.